MEDEA Awards 2018

Organizacja

Nagrody MEDEA są wspomagane przez dużą liczbę sieci, organizacji i jednostek, które wspierają cel i misję tej inicjatywy.

Komitet organizacyjny

W skład Komitetu organizacyjnego wchodzą założyciele i organizatorzy Nagród MEDEA oraz kilku kluczowych współpracowników. Komitet zarządza Sekretariatem MEDEA, który jest odpowiedzialny za codzienne zarządzanie harmonogramem nagród.

Komitet doradczy

Komitet doradczy jest złożony z osób reprezentujących organizacje, które popierają Nagrody MEDEA i komitet organizacyjny w zarządzaniu nagrodami. Obejmuje to promowanie nagród, zapewnianie praktycznego wsparcia przy organizacji Nagród i wybieranie sędziów do pracy w jury wybierającym zwycięzców.

Partnerzy

Nagrody MEDEA współpracują także z partnerami, whktórzy promują Nagrody MEDEA na różne sposoby. Obejmuje to podawanie linków do stron internetowych, publikację nowości lub publikację odwołań do Nagród w biuletynie lub innych publikacjach.

Zwolennicy

Konkurs MEDEA Awards odbywa się również dzięki bezinteresownej pomocy zwolenników, którzy zapewniają ważną pomoc poprzez wsparcie finansowe, fundowanie nagród dla uczestników, sponsorowanie nagród w poszczególnych kategoriach oraz szeroką promocję konkursu.

Jury

Nagrody MEDEA wspierane są również przez doświadczony skład sędziowski który odpowiada za wybór zwycięzców w konkursie MEDEA Awards. Skład Sędziowski Nagród MEDEA składa się z kluczowych ekspertów z sektora mediów edukacyjnych, a także z reprezentantów wyższej edukacji, centrów badawczych, domów produkcyjnych i nadawców specjalizujących się w użyciu materiałów audio i wideo w edukacji.

Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie MEDEA Awards jako sędzia, zapraszamy do złożenia zgłoszenia na podanym formularzu, (prosimy pamiętać, że członkowie jury nie mogą sami uczestniczyć w konkursie MEDEA Awards).


Media and Learning Association