MEDEA Awards 2018

O MEDEA Awards

Cel Nagród MEDEA

Celem Nagród MEDEA jest wspieranie innowacyjności i promocja dobrych praktyk wykorzystania mediów (audio, wideo, grafiki i animacji) do celów edukacyjnych. Poza tym, celem jest również uznanie oraz promowanie profesjonalizmu w produkcji i projektowaniu multimedialnych materiałów naukowych.

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie tworzeniem i wykorzystaniem cyfrowych materiałów wideo i audio, zwiększone przez rosnący wpływ multimediów i stron internetowych bazujących na wideo, aplikacji internetowych i urządzeń mobilnych. Wizja pedagogiczna jest jasna: tylko gdy wideo i audio są bazowym elementem nauczania można mówić o środowisku edukacyjnym, odzwierciedlającym obiektywnie istniejący świat bogaty w media.

Wytyczne Dotyczące Udziału

W celu zrozumienia wytycznych, którymi będą posługiwać się osoby oceniające nadesłane materiały przed zgłoszeniem projektu lub produkcji multimedialnej zalecamy zapoznanie się z Kryteriami Oceny a także Zależnościami i Warunkami składania zgłoszeń. Koniecznie przeczytaj także Informacje dotyczące Praw Autorskich.

Zgłoszenia należy składać on-line, drogą e-mailową, faksem lub za pośrednictwem poczty, wysyłając zgłoszenie do Sekretariatu MEDEA przed finalną datą: 30 listopada 2015 (północ). Wszyscy finaliści zostaną poinformowani na początku lutego i zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w ceremonii wręczania nagród, która będzie miała miejsce podczas Konferencji Media & Learning 2016.

Nagrody MEDEA 2016

 • Nagroda MEDEA za Medium Edukacyjne Tworzone Przez Użytkowników 2016
  Ta nagroda wyróżnia najlepsze zgłoszenie złożone przez nauczycieli, studentów, uczniów, rodziców, profesorów, reprezentantów organizacji edukacji podstawowej, średniej, wyższej, edukacji dorosłych, edukacji zawodowej i/lub szkoleniowej.
 • Nagroda MEDEA za Media Edukacyjne Wyprodukowane Profesjonalnie 2016
  Ta nagroda zostanie przyznana najlepszemu materiałowi edukacyjnemu wyprodukowanemu przez profesjonalną firmę lub półprofesjonalną jednostkę produkcyjną, taką jak nadawca, producent lub wydawca profesjonalnych multimediów, profesjonalna firma projektująca strony internetowe, dział audiowizualny lub dział mediów w dużej instytucji, organizacje takie jak uniwersytety, oddziały rządowe, firmy, międzynarodowe instytucje i organizacje, itp.
 • Nagroda Specjalna za Współpracę Europejską przy tworzeniu Mediów Edukacyjnych 2016
  Nagroda wyróżnia doskonałe produkcje medialne oraz projekty będące rezultatem kooperacji ponad granicami europejskimi, a także uznaje wpływ, jaki taka współpraca może mieć na wzrost zrozumienia i podniesienie wartości wymiaru europejskiego.
 • Nagroda Specjalna Jury MEDEA 2016
  Sędziowie mogą przyznać nagrodę specjalną produkcji, która wyróżnia się na tle innych innowacyjnością w podejściu pedagogicznym lub projekcie technologicznym.

Historia Nagród MEDEA

Statuetka MEDEA 2008 wraz z nagrodami w postaci sprzętu i oprogramowania w tle

Statuetka MEDEA 2008 wraz z nagrodami w postaci sprzętu i oprogramowania w tle

Nagrody MEDEA po raz pierwszy przyznano w listopadzie 2007 roku i okazały się wtedy ogromnym sukcesem - zgłoszenia wysyłano z całej Europy jak i spoza niej. Na przestrzeni lat wprowadzono kilka nowych nagród, uznających i nagradzających wykorzystanie mediów w edukacji oraz ich wagi w kontekście europejskim. Od 2010 roku Nagrody MEDEA są zintegrowane z Konferencją Media & Learning, łączącą zarówno praktyków jak i teoretyków, a podkreślającą najnowsze osiągnięcia, usługi oraz cyfrowe i medialne kompetencje w edukacji i szkoleniu. Aby zobaczyć podsumowanie z każdego roku, zobacz roczny przegląd.

W latach 2012-2014 MEDEA Awards wspierana jest przez projekty MEDEAnet dofinansowane z programu Uczenie się przez całe życie Komisji Europejskiej. Dwa projekty sfinansowane przy wsparciu Komisji Europejskiej rozszerzające zasięg konkursu MEDEA Awards to MEDEA:UE (2008-2011) i Projekt MEDEA2020 (2010-2012).


Media and Learning Association