MEDEA Awards 2018

Kontakt

Aby zakończyć składanie dokumentów, wyślij podpisany formularz mailem, faksem lub pocztą do:

Alberto Nantiat
Sekretariat MEDEA
Leuvensesteenweg 132
3370 Roosbeek
Belgia

Tel: +32 16 284 042
Fax: +32 16 223 743
E-mail: secretariat@medea-awards.com


Media and Learning Association