MEDEA Awards 2018

Komitet organizacyjny

Konkurs MEDEA Awards organizowany jest przez komitet organizacyjny z doświadczeniem w obszarze edukacji, nauki przez Internet i produkcji mediów.

„Nasz cel ustanowienia tych nagród bazuje na przekonaniu, że pomimo faktu, iż nauczanie wspierane przez media staje się coraz popularniejsze na wszystkich płaszczyznach nauczania, do dziś nie było możliwości wyróżnienia i promowania profesjonalizmu na tym polu na skalę europejską.”

Spotkanie Komitetu Organizacyjnego

Spotkanie Komitetu Organizacyjnego

Konkurs MEDEA Awards został ustanowiony jako organizacja non profit nagradzająca profesjonalizm w nauczaniu wspomaganym przez media w Europie. Pierwszy raz nagrody zostały przyznane w 2007 roku, przy udziale partnerów konsorcjum aktywnie działających na polu nauczania wspartego przez media, a także promowania najlepszych praktyk w innowacyjnym wykorzystaniu mediów do wspomagania edukacji.

Założycieli konkursu MEDEA Awards połączyła chęć promowania edukacji z wykorzystaniem mediów oraz zachęcenie edukatorów i szkoleniowców do korzystania z zalet integracji nowych technologii oraz wideo w programie nauczania. Wraz z rozwojem konkursu MEDEA Awards, grono organizatorów rozszerzyło się i przekształciło w Komitet Organizacyjny konkursu MEDEA Awards. Codziennymi działaniami konkursu zarządza Sekretariat MEDEA, w siedzibie organizacji ATiT, Belgia.

Obecni członkowie komitetu organizacyjnego to:

Członkowie Komitetu reprezentują także przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje, które są partnerami w konkursie MEDEA Awards.


Media and Learning Association