MEDEA Awards 2018

Internetowa społeczność Media & Learning uruchomiona

MEDEA2020 Project logo

Partnerzy projektu MEDEA2020, związani z konkursem MEDEA Awards pragną zebrać najważniejsze rezultaty europejskiego know-how dotyczącego mediów i nauki. Na początku maja uruchomiliśmy nową, wielojęzyczną społeczność wiedzy (Community of Practice, CoP) dla specjalistów zainteresowanych wykorzystaniem mediów w edukacji.

Oto Twoje zaproszenie do przyłączenia się do społeczności, do podzielenia się i promowania swojego doświadczenia i wiedzy w zakresie wykorzystania nowych mediów w edukacji!

community

Społeczność daje Ci możliwość pozostania w kontakcie z innymi jej członkami, rozpoczęcia lub dołączenia do dyskusji związanych z mediami i edukacją, promowania swoich własnych inicjatyw i wydarzeń. Jeśli posługujesz się językiem francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim lub polskim, możesz wziąć udział w dyskusji danego języka, moderowanej przez native speakera i ekspertów.

Pierwsze dyskusje mają na celu ustalenie podstawowych tematów i interakcji: zakładka Konceptualizacja, czyli dzielenie się pomysłami i doświadczeniami; Dystrybucja, dotyczy sposobów dostarczania nauki; Produkcja, obejmuje wszystkie aspekty związane z produkcją mediów oraz budżetowaniem; Wykorzystanie, czyli jak materiał multimedialny wykorzystywany jest podczas lekcji, wliczając w to materiały archiwalne; zakładka Gry, dotyczy zintegrowania materiałów dydaktycznych w format gier, tak by umożliwiły dostarczenie treści edukacyjnych; Prawa Własności Intelektualnej, zawiera informacje dotyczące licencji Creative Commons oraz innych aspektów praw własności intelektualnej; Ocena, zawiera informacje dotyczące umiejętności wykorzystania multimediów – kompetencji nauczycielskich oraz umiejętności sprawiedliwego oceniania uczniów; Specjalistyczne Tematy – to na przykład Mobile Learning, nauka języków obcych, Dostępność oraz Użyteczność.

Logo of Media & Learning Conference 2011

Zespół odpowiedzialny za zarządzanie społecznością w swojej pracy opiera się na doświadczeniach zdobytych w czasie konkursu MEDEA Awards - wyjątkowego forum gdzie oceniane są najlepsze projekty z zakresu wykorzystania multimediów w edukacjiKonferencja Media & Learning, jest natomiast okazją do podsumowania oraz wręczenia nagród najlepszy twórcom. W 2010 roku Konferencja wspomogła dyskusje prowadzone on-line oraz wsparła uczestników, którzy dzielili się swoją wiedzą i poglądami na tematy, takie jak prawa własności intelektualnej, umiejętności korzystania z mediów oraz gry.

Organizatorzy konkursu MEDEA Awards są dumni, że społeczność wspierana jest przez tak doświadczonych ekspertów. Bardzo wielu z nich przyłączyło się do naszej społeczności i mimo zakończenia konkursu i zrealizowanej konferencji odwiedza ją ciągle. Moderatorzy strony będą wdzięczni za wszelkie uwagi dotyczące społeczności i nowych funkcjonalności, które mogłyby być dodane.

Obszerna baza materiałów prowadzona przez społeczność

Integralną częścią Społeczności Wiedzy jest baza danych, która zawiera informacje i materiały związane z wykorzystaniem mediów w edukacji. Zawiera przykłady najlepszych praktyk, takich jak MEDEA Awards Showcases, materiały dotyczące prawa własności intelektualnej, produkcji i edycji wytycznych, warsztatami i kursami, projekty w ramach Programu Lifelong Learning, wywiady, e-booki i podręczniki.

Materiały zawarte w bazie pomogą w informowaniu i zachęcą do dyskusji pomiędzy praktykami a ekspertami z zakresu prawa własności intelektualnej.

Aby dołączyć do społeczności zachęcamy do odwiedzenia jej strony internetowej.


Media and Learning Association