MEDEA Awards 2016

Nagrody MEDEA 2016

W roku 2016 przewidziane są następujące nagrody:

Nagroda MEDEA w kategorii Medium Edukacyjne Tworzone Przez Użytkowników
Ta nagroda wyróżnia najlepsze zgłoszenie złożone przez nauczycieli, studentów, uczniów, rodziców, wykładowców, reprezentantów instytucji edukacji podstawowej, średniej, wyższej, edukacji dorosłych, edukacji zawodowej i/lub twórców szkoleń.
Nagroda MEDEA w kategorii Media Edukacyjne Tworzone Profesjonalnie
Nagroda zostanie przyznana najlepszemu materiałowi edukacyjnemu wyprodukowanemu przez profesjonalną firmę lub półprofesjonalną jednostkę produkcyjną, taką jak: nadawca radiowy lub telewizyjny, producent lub wydawca materiałów multimedialnych, firma projektująca strony internetowe, dział audiowizualny lub dział mediów w dużej instytucji oraz uniwersytety, instytucje rządowe i pozarządowe, firmy, instytucje i organizacje międzynarodowe.
Nagroda MEDEA w kategorii Uczenie się Języków z Wykorzystaniem Multimediów
W tej kategorii nagrodę można uzyskać za zgłoszenie, które ukazuje najlepszy sposób wspierania nauki języków obcych oraz innowacyjne podejście do nauczania języków z wykorzystaniem mediów.
Nagroda MEDEA w kategorii Wspieranie Edukacji w Naukach Ścisłych przy pomocy multimediów
Nagroda zostanie przyznana za innowacyjne wykorzystanie mediów w nauczaniu przedmiotów ścisłych. Nagroda będzie wspierana przez Projekt Inspirująca Edukacja.
Nagroda MEDEA za Najlepsze Wykorzystanie Mediów w Kształceniu Akademickim
Nagroda za pracę, która najlepiej ilustruje wykorzystanie mediów w celu rozwijania nowych i innowacyjnych metod dydaktycznych w edukacji wyższej.
Nagroda Specjalna za Współpracę Europejską przy tworzeniu Mediów Edukacyjnych
W tej kategorii mogą być zgłaszane prace będące wynikiem współpracy osób lub organizacji z co najmniej dwóch krajów Unii Europejskiej. Nagroda zostanie przyznana w imieniu Komisji Europejskiej.
Nagroda Specjalna Jury MEDEA
Sędziowie mogą przyznać nagrodę specjalną produkcji, która wyróżnia się na tle innych innowacyjnością podejścia pedagogicznego lub zastosowanego rozwiązania technicznego.

Wyślij swoje zgłoszenie i weź udział w konkursie!

Konkurs na Nagrody MEDEA otwarty – dodano nowe kategorie nagród!

MEDEA statuetteDoroczny konkurs MEDEA na rok 2016 został ogłoszony na początku lipca wraz z informacją o kilku nowych kategoriach nagród. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada 2015. Celem konkursu, organizowanego rokrocznie już od 8 lat, jest zachęcanie do twórczego i efektywnego wykorzystania różnych mediów (audio, wideo, grafika i animacja) w różnych obszarach i na różnych poziomach edukacji. Autorzy prac zakwalifikowanych do finału zostaną zaproszeni do uczestnictwa w Konferencji Media & Learning w dniach 10-11 marca 2016 roku, podczas której będzie miała miejsce ceremonia wręczenia Nagród MEDEA 2016. Jury konkursu przyzna dwie nagrody główne:
- Nagroda MEDEA za Media Edukacyjne Opracowane przez Użytkowników
- Nagroda MEDEA za Media Edukacyjne Tworzone Profesjonalnie
W aktualnym konkursie przewidziano także 5 nagród za wspomaganie nauczania przy pomocy mediów w następujących kategoriach:
- Nauczanie języków obcych
- Edukacja matematyczna i przyrodnicza
- Najlepsze użycie mediów w Kształceniu Akademickim
- Nagroda Specjalna za Współpracę Europejską przy tworzeniu Mediów Edukacyjnych
- Nagroda Specjalna Jury MEDEA
Więcej informacji na temat udziału w konkursie można znaleźć na stronie konkursu MEDEA w zakładce Weź udział!

"Digital Prevention Platform" oraz "Un autre monde / Eine andere Welt" wygrali główne nagrody MEDEA Awards 2014

W tym roku Nagroda MEDEA w kategorii profesjonalnej została wygrana przesz The Digital Prevention Platform wyprodukowana przez Saffron Interactive Ltd dla angielskiej organizacji AVA - the Against Violence and Abuse (AVA) service. Ta dzialająca w Wielkiej Brytanii organizacja stawia sobie za cel walkę z kazdą formą przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Główna nagroda w kategorii mediów tworzonych przez użytkowników została przyznana dla Un autre monde / Eine andere Welt, jako wspólny project Albeck Gimnazjum Sulz w Niemczech i Collège Frédéric Hartmann w Munster, we Francji.

Zwycięzcy zostali ogłoszoni podczas uroczystości MEDEA Awards Ceremony która odbyła się w czasie Konferencji Media & Learning w siedzibie Flamandzkiego Ministerstwa Edukacji i Szkoleń w Brukseli. W tym roku wpłynęło na konkurs 237 zgłoszeń z 29 krajów.


All the MEDEA Awards 2014 Finalists


Więcej informacji na temat konkursu MEDEA Awards 2014 oraz o zwycięzcach i finalistach mozna znalezć w najnowszym komunikacie prasowym.


Media and Learning Association